• Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

  Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

  Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

  Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

  Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

  Kam z odpadki?

Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

Predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja na GZS

V prostorih GZS je bila pod okriljem EEN v sodelovanju z Ministrstvo za okolje in prostor, 16. avgusta 2017, organizirana javna predstavitev osnutka prenovljenega zakona o varstvu okolja.

Osnutek prenovljenega zakona je sicer v javni razpravi do 11. septembra letos in med drugim napoveduje:

 • ureditev stečaja podjetij, v katerih stečajni masi se nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov;
 • spremembo veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti ter sodnega varstva v upravnih postopkih in združevanja postopkov;
 • ureditev sanacije v preteklosti onesnaženih območij, kjer določa predmet, odgovornost, postopek in način sanacije, vključno s finančnimi viri, ko mora država kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije nase;
 • spremembe na področju obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih;
 • nove pristojnosti občin na področju urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.
logo footer