• Glava Bg

Obdelava OPBA

Danes je mogoče reciklirati skoraj vsako baterijo ne glede na to, ali vsebuje srebro-oksidov, nikelj-metal hidriden, nikelj-kadmijev, alkalni manganov ali cink ogljikov elektrokemični sistem. Alkalne baterije se reciklirajo v kovinski industriji, kjer iz njih pridobivajo tudi jeklo, cink in feromangan. Iz baterij NiCd/NiMH pridobivajo kadmij in nikelj, iz baterij Li-Ion kobalt, iz gumbnih pa živo srebro.

Na podlagi zakonodaje morajo biti pri obdelavi OPBA izpolnjeni cilji recikliranja iz same Direktive, ki vsem proizvajalcem narekujejo:

  • stopnjo recikliranja 65% glede na povprečno maso svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, vključno z recikliranjem svinca v baterijah in akumulatorjih;
  • stopnjo recikliranja 75 % glede na povprečno maso nikelj- kadmijevih baterij in akumulatorjev, vključno z recikliranjem kadmija v baterijah in akumulatorjih;
  • stopnjo recikliranja 50% glede na povprečno maso drugih odpadnih baterij in akumulatorjev.
logo footer