• Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

  Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

  Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

  Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

  Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

  Kam z odpadki?

Uvodna stran

FURS objavil nove izdaje podrobnejših opisov okoljskih dajatev

FURS objavil nove izdaje podrobnejših opisov okoljskih dajatev

Finančna uprava RS (FURS) je 11. avgusta objavila spremenjene dokumente s podrobnejšimi opisi, ki se nanašajo na okoljske dajatve za onesnaževanje: zraka z emisijo ogljikovega dioksida; okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin; okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže; okolja zaradi ...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Dne 6. avgusta 2020 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. V njej boste med drugim našli, da od sedaj naprej e-sveče niso električni in elektronski odpadki ter podroben opis izvajanja načrta v primeru vstopa/izstopa zavezancev v shemo.

Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

Vlada RS je 2. julija 2020 sprejela dva sklepa na področju odpadnih nagrobnih sveč, in sicer: Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, po katerem so deleži ...

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Vlada je 16. aprila 2020 sprejela sklep o izpolnitvi letne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za lani. V skladu z uredbo morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje in zagotoviti predelavo.

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

21. novembra 2019 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

logo footer