• Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

  Dobrodošli na spletnih straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

  Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

  Za katere odpadke družba ZEOS zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

  Kateri so ozaveščevalni projekti družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

  Kam z odpadki?

Uvodna stran

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

Dne 27.12.2018 je bila sprejeta nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18).

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov je namenjen ozaveščanju javnosti o ravnanju z e-odpadki

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov je namenjen ozaveščanju javnosti o ravnanju z e-odpadki

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov bo potekal 13. oktobra 2018 z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki.

Halogenskim žarnicam so šteti dnevi

Halogenskim žarnicam so šteti dnevi

S 1. septembrom letos (2018) se s trga umikajo halogenske žarnice, tako namreč veleva direktiva EU 244/2009, katere cilj je, da potrošnike znotraj EU usmeri k bolj varčni in energetsko učinkoviti razsvetljavi.

Objavljen seznam električne in elektronske opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018

Objavljen seznam električne in elektronske opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018

Ministrstvo za okolje in prostor skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uredba o okoljski dajatvi) objavlja podrobnejši opis proizvodov, ki se razvrščajo v razrede in podrazrede električne in elektronske (EE) opreme...

logo footer