Mobitel

Servis

V družbi ZEOS skrbimo za spodbujanje servisiranja aparatov.

To pa zajema:

  • promocijo lokalnih serviserjev,
  • ozaveščanje o pomembnosti servisiranja aparatov (in drugih izdelkov) - preko različnih lastnih in drugih kanalov ter aktivnosti.

Uporabne informacije o servisiranju

Človeček

Zakaj servisirati

S popravilom aparatov, še posebno, če gre za manjša (kot je menjava kabla ipd.), se podaljša njihova življenjska doba, s tem pa vplivamo na vse korake izdelave aparatov (od iskanja snovi za izdelavo do transporta v trgovino) in tako zmanjšamo pritiske na okolje

Zemlja

Evropska unija s smernicami za lažja popravila

V veljavi so ukrepi, s katerimi bodo morali biti v prihodnje izdelki lažje popravljivi, da jih ne bo treba prezgodaj metati proč, med drugim vključuje tudi večjo razpoložljivost nadomestnih delov še leta po prodaji aparatov, ob koncu življenjske dobe aparatov pa jih bo mogoče tudi preprosto reciklirati

Graf

Raziskava

* Največkrat se popravljajo: računalniki, telefonija, zabavna elektronika, bela tehnika in mali aparati
*  3 - 5 let - starost največ aparatov, katere njihovi lastniki odnesejo v popravilo
* Največ strank se odloči za popravilo, če znaša njen povprečen strošek nekje do 30 % glede na ceno novega aparata.

Peščena ura

Štiri vrste zastarelosti

Za nakup nečesa novega se, če prej ne pride do okvare, običajno odločimo zaradi zastarelosti izdelka.

Poznamo štiri vrste zastarelosti:
* materialna zastarelost (hitra obraba običajno slabih materialov)
* funkcionalna zastarelost (npr. pri mobilnih telefonih in računalniški opremi, gre torej za nezdružljivost programske ali strojne opreme)
* psihološka zastarelost (želja potrošnika po novem izdelku kljub neoporečnosti obstoječega)
* ekonomska zastarelost (izdelek je v osnovi prepoceni, da bi bilo popravilo še ekonomsko upravičeno)