Komunala odvoz odpadkov

Naši zelo pomembni partnerji so izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki. Povedano po domače so to komunalna podjetja. 

Z njimi izvajamo več različnih aktivnosti zbiranja odpadkov, za katere skrbimo v naši shemi. Na njihovih zbirnih centrih imamo postavljene lokacije za oddajo odpadkov, ponekod pa tudi za oddajo še delujočih aparatov. Na večjih eko otokih smo skupaj postavili ulične zbiralnike, izvajamo tudi mobilna zbiranja v njihovem lokalnem okolju, sodelujemo na lokalnih dogodkih in še marsikje.