Koši za ločevanje odpadkov

Pomembno je, da te e-odpadke, odpadne baterije, odpadne industrijske baterije, odpadne sijalke in odpadne nagrobne sveče zbiramo ločeno od ostalih odpadkov, da se ne mešajo z drugimi odpadki, da se jih ne poškoduje, zmečka, zdrobi ali onesnaži z nevarnimi snovmi. Zbiramo jih po skupinah odpadkov že na viru nastanka oziroma ob prvi oddaji s strani končnega potrošnika, saj s tem zagotovimo najvišjo možnost recikliranja. Ob pravilnem zbiranju in obdelavi lahko iz njih pridobimo raznovrstne sekundarne surovine, ki nadaljujejo svojo uporabnost v novih proizvodih.

ZBIRALNIKI ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

ZEOS zabojnik

ZABOJNIK

Velikost: 20 – 35 m3
Vrsta odpadka: veliki aparati in hladilno-zamrzovalni aparati
Lokacija: izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralci

Pomembno
:
  • zbrana oprema se zbira ločeno po skupinah odpadkov
  • pri zlaganju v zabojnik je potrebno paziti, da se oprema ne poškoduje, meša z ostalimi odpadki ali drugimi skupinami odpadkov
  • posebno pozornost je potrebno nameniti nevarnim komponentam, kot so npr. hladilni sistemi v hladilno zamrzovalnih aparatih
Mrežasta paleta

MREŽASTA PALETA

Velikost: 1,2 m x 1,0 m x 0,9
Vrsta odpadka: mali aparati in IT oprema
Lokacija: izvajalci lokalih javnih služb ravnanja z odpadki, zbiralci, trgovci in distributerji aparatov

Pomembno: pri zbiranju v mrežnih paletah je potrebno pozornost nameniti optimizaciji zlaganja odpadkov, da zagotovimo čim večje zbrane količine v eni paleti
Lesena paleta

LESENA PALETA

Velikost: 1,2 m x 0,8 m
Vrsta odpadka: veliki aparati, hladilno zamrzovalni aparati, mali aparati in IT oprema
Lokacija: izvajalci lokalnih javnih služb ravnanje z odpadki, zbiralci, trgovci in distributerji aparatov

Pomembno:
  • na paletah se odpadke zbira ločeno po skupinah
  • paleto, pripravljeno za odvoz, se zavije s folijo za zavijanje zaradi stabilnosti med transportom
  • posebno pozornost je potrebno nameniti nevarnim komponentam, kot so npr. hladilni sistemi v hladilno zamrzovalnih aparatih, ekrani TV in monitorjev, ki vsebujejo fluorescentne prevleke, da se le-te ne poškodujejo in nevarne snovi iz njih ne izhajajo nekontrolirano v okolje
Pokončni zbiralnik

POKONČNI ZBIRALNIK

Velikost: 0,3 m x 0,25 m x 1,3 m
Vrsta odpadka: mali aparati, IT oprema, sijalke in baterije
Lokacija: trgovci in distributerji aparatov, izobraževalne ustanove itd.

Pomembno: Možnost postavitve zbiralnika na podstavku samostojno za posamezno vrsto odpadka in v primeru pomanjkanja prostora samo zgornjega dela.
Zeleni kot

ZELENI KOT 

Velikost: 120 cm x 45 cm x 230 cm
Vrsta odpadka: mali aparati, sijalke in baterije
Lokacija: trgovci in distributerji aparatov
Zeleni kot z visoko steno

ZELENI KOT

Velikost: 120 cm x 45 cm x 160 cm
Vrsta odpadka: mali aparati, sijalke in baterije
Lokacija: trgovci in distributerji aparatov
Ulični zbiralnik

ULIČNI ZBIRALNIK

Velikost: 1,2 m x 1,2 m x 1,8 m
Vrsta odpadka: mali aparati do velikosti 40x25x25, IT oprema in baterije
Lokacija: eko otoki in druge javne lokacije
Mobilni zbiralnik

MOBILNI ZBIRALNIK

Velikost:
- zaprt: 6,6 m x 2,5 m x 2,61 m
- razstavljen: 9,01 m x 4,71 m x 3,56 m
Teža (prazen) = 3 tone
Vrsta odpadka: veliki gospodinjski aparati, hladilno zamrzovalni aparati, TV in monitorji, mali aparati, sijalke, baterije
Lokacija: v sklopu zbiralne akcije na vnaprej napovedanih lokacijah in terminih

Video predstavitev

Pomembno: veliko vozilo, za katerega je potrebno imeti dovolj prostora za postavitev ter dovolj časa za premikanje z ene lokacije na drugo
Tovornjak

TOVORNJAK

Vrsta odpadka: veliki gospodinjski aparati, hladilno zamrzovalni aparati, TV in monitorji, mali aparati, sijalke, baterije
Lokacija: v sklopu zbiralne akcije na vnaprej napovedanih lokacijah in terminih
Paleta za sijalke

NAMENSKA PALETA ZA SIJALKE

Velikost: 100x120 cm, višina 100 cm
Vrsta odpadka: linearne fluorescentne sijalke, večje od 60 cm
Lokacija: zbiralci, izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, podjetja
Pomembno:
- primerna za zbiranje večjih količin odpadnih fluorescentnih cevi
- sijalke se zlagajo pravokotno na paleto, kar pomeni, da so dimenzije napolnjene palete cca. 120x140 cm in višine 100cm
- pripravljeno za odvoz, se zavije s folijo zaradi stabilnosti med transportom
- ne uporablja se za razbite sijalke!
Paleta za sijalke

NAMENSKA PALETA ZA SIJALKE

Velikost: 100x120 cm, višina 100 cm
Vrsta odpadka: ostale vrste sijalk (vse, razen linearne fluorescentne sijalke)
Lokacija: zbiralci, izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, podjetja
Pomembno: ne uporablja se za razbite sijalke!
Namizni zbiralnik za OPBA

MALI NAMIZNI ZBIRALNIK ZA BATERIJE

Velikost: 12 cm x 10 cm x 15 cm
Vrsta odpadka: odpadne baterije
Lokacija: po želji naročnika

ZBIRALNIKI ZA ŠE DELUJOČE APARATE

Krožno gospodarastvo   |   Ponovna uporaba   |   Souporaba  |   Nakup aparatov  |  Zbirni centri  |  Ravnanje z odpadki  |  Recikliranje

Kotiček za ponovno uporabo

KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Velikost: 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m
Vrsta aparatov: še delujoči aparati vseh vrst
Lokacija: zbirni centri po Sloveniji
Pomembno: aparati morajo biti varen za uporabo, ni pokvarjen ali poškodovan, ima vse dele in deluje pravilno, ni prekomerno umazan, ni zastarela tehnologija
Kotiček za ponovno uporabo

KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Velikost: 2,5 m x 3 m x 2,4 m
Vrsta aparatov: še delujoči aparati vseh vrst
Lokacija: zbirni centri po Sloveniji
Pomembno: aparati morajo biti varen za uporabo, ni pokvarjen ali poškodovan, ima vse dele in deluje pravilno, ni prekomerno umazan, ni zastarela tehnologija. Več: Ponovna uporaba.
Kotiček za ponovno uporabo

KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Velikost: 140 cm x 50 cm x 260 cm
Vrsta aparatov: še delujoči aparati vseh vrst
Lokacija: zbirni centri po Sloveniji
Pomembno: aparati morajo biti varen za uporabo, ni pokvarjen ali poškodovan, ima vse dele in deluje pravilno, ni prekomerno umazan, ni zastarela tehnologija. 

V kolikor se zanimate za naše zbiralnike nam pišite

narocila@zeos.si