Prenosnik

Ponovna uporaba

V družbi ZEOS skrbimo da ponovna uporaba izdelkov čim bolj živi, v našem primeru gre za še delujoče aparate.

To pa zajema:

  • zbiranje in prevzemanje še delujočih aparatov od posameznikov in organizacij,
  • pripravo aparatov na ponovno uporabo – s pomočjo posebnih navodil*,
  • predajo pripravljenih aparatov v ponovno uporabo – preko različnih kanalov (lokalni centri za ponovno uporabo, centri ponovne uporabe, novi prodajni kanali),
  • promocijo drugih lokacij za zbiranje in prevzemanje še delujočih aparatov,
  • ozaveščanje o pomembnosti ponovne uporabe aparatov (in drugih izdelkov) - preko različnih lastnih in drugih kanalov ter aktivnosti.

Uporabne informacije o ponovni uporabi

Krožno

Ponovna uporaba izdelkov

Eden najboljših načinov za zmanjševanje količin odpadkov je ponovna uporaba izdelkov. Tisto, česar ne potrebujemo več (še posebno, če deluje), ni nujno, da je odpadek. Lahko je priložnost, da izdelek tak kot je ali pa z nekaj popravili uporabi nekdo drug

Graf

Raziskava

Vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih, med njimi so tudi aparati.

Ocenjujemo, da se celo med zbranimi e-odpadki, ki so namenjeni za reciklažo, nahaja še 1-2 % delujočih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala.

Roka

Aparati, primerni za ponovno uporabo

Pralni stroj, hladilnik, zamrzovalnik, namizni in prenosni računalnik, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Začetki zakonskih zahtev za ponovno uporabo delujoče e-opreme v EU

V Evropi je bila Španija leta 2015 prva država, ki je zakonsko določila cilje ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme na 1,5 % mase vse zbrane e-opreme.

V Belgiji je v 2020 Valonska vlada z dekretom določila, da mora 2 % odpadne električne in elektronske opreme iti skozi postopek priprave na ponovno uporabo.

Ponovna uporaba aparatov v Sloveniji

V Sloveniji ni trajnega enotnega sistema oddaje še uporabne e-opreme. Prav tako ni sistema priprave za ponovno uporabo e-opreme, saj ni enotnih navodil, ki opredeljujejo, katera oprema je še uporabna za pripravo na ponovno uporabo in kako je z njo potrebno ravnati. Delujoča e-oprema tako največkrat pristane med sicer pravilno oddane in ločene e-odpadke, ker pa ni ustrezno zaščitena, prihaja do mehanskih poškodb in poškodb zaradi vpliva vremena, kar onemogoča nadaljnje postopke in njeno ponovno uporabo. 

To situacijo rešujemo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno:
 

Več o tem