Zavezanci za plačilo okoljske dajatve

Družba ZEOS je neprofitna organizacija, ki zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov oz. t.i. zavezancev k skupnim shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami, odpadnimi industrijskimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami.

Seznam naših pristopnikov najdete tukaj.