Projektni partnerji

Zavedamo se, da je izvajanje projektov lahko velik zalogaj, tako organizacijsko kot tudi finančno. Zato je sofinanciranje projektov ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadki izrednega pomena za delovanje naše družbe. Ne le z vidika celovitih, obsežnejših kampanj, ki pokrivajo celotno območje države, temveč tudi z vidika stroškov, ki nastajajo pri izvajanju teh aktivnosti. Sami namreč tako obsežnih ozaveščevalnih projektov ne bi mogli izvesti brez pomoči sofinancerjev. Projekte, ki smo jih do sedaj izvajali, je financirala Evropska komisija, delno pa tudi naše Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Pri izvajanju projektov je dobro imeti tudi projektne partnerje, ki ti pomagajo peljati tiste projektne aktivnosti, za katere sam nisi tako močen, da bi jih izvajal. Mi smo se partnersko za enkrat povezali z Zbornico komunalnega gospodarstva in podjetjem TSD d.o.o..