Sedež sheme ZEOS

OSNOVNI PODATKI

Firma: ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZEOS, d.o.o.
Sedež: Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče
Direktor: mag. Emil Šehić
Davčna številka: SI46184554
Matična številka: 2154528

HČERINSKO PODJETJE

Firma: Zeos eko-sistem, d.o.o.
Sedež: Ul. Tvornička 3, Ilidža, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Pomočnica direktorja: Elma Babić Džihanić

 Spletna stran

MEDNARODNO DELOVANJE NAS KREPI

Družba ZEOS, d.o.o. je članica mednarodnih združenj:

mednarodno delovanje

WEEE Forum

združenje skupnih shem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo po vsem svetu

Spletna stran

Mednarodno delovanje

EucoLight

evropsko združenje skupnih shem ravnanja z odpadnimi sijalkami

Spletna stran