Dobre prakse krožno gospodarstvo

V družbi ZEOS se zavedamo, da bomo zakonske cilje zbiranja dosegli le s pomočjo ozaveščenih uporabnikov električne in elektronske opreme. Dobre prakse krožnega gospodarstva so zato pomembne, o njih je treba govoriti in jih predstaviti širšemu krogu ljudi. Zato vas tukaj vse preko različnih kanalov redno informiramo o pravilnem ravnanju z e-odpadki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami prav tako pa tudi o vseh novostih na področju drugih elementov krožnega gospodarstva. Cilj, ki smo si ga postavili, je spreminjanje navad pri ločevanju tovrstnih odpadkov oz. popravilu, zmanjšanju nakupov ali pa nakupov rabljene opreme, njihove souporabe itd.. Dobre prakse krožnega gospodarstva so nujne za motiviranje k spremembi vedenja potrošnika, to zahteva dolgoročno komunikacijsko strategijo, ki javnosti ne le obvešča, temveč jo tudi aktivno vključuje. Da bi z našimi sporočili dosegli kar največ posameznikov, oblike in vsebine vseskozi prilagajamo posameznim ciljnim skupinam.

Na tem področju smo najbolj uspešni s pomočjo izvajanja večjih projektov, sofinanciranih s strani različnih organizacij kot so Life fundacija ipd.. V sklopu projektov izvajamo številne dogodke.

Vse o projektih in dogodkih, najnovejše informacije, ozaveščevalna gradiva pa tudi vso zakonodajo, na podlagi katere delujemo, najdete na tej strani.