Vse o družbi ZEOS

Projekti in akcije

Ustanovitev družbe

Družba ZEOS je ustanovljena na podlagi zahtev Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi z dne 27. 1. 2003 ter odločitve proizvajalcev/pridobiteljev/uvoznikov EE opreme v Sloveniji, da svoje okoljske obveznosti, ki izhajajo iz t.i. razširjene odgovornosti proizvajalcev izpolnjujejo v obliki skupne sheme.

Doseganje ciljev

Skozi celotno obdobje dosedanjega delovanja se je družba prvenstveno usmerjala k dolgoročni stabilnosti ter stroškovno učinkovitemu doseganju ciljev. Hkrati smo s svojo vztrajnostjo, strokovnostjo in jasno vizijo prihodnosti uspeli premagovati težave na svoji poti. Ne le, da smo uspeli vzpostaviti učinkovit in celovit proces razširjene odgovornosti na področju odpadne električne in elektronske opreme, svojo uspešno pot smo leta 2009 nadaljevali na področju ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, leta 2013 smo dejavnost družbe dopolnili s področjem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ter isto leto ustanovili naše hčerinsko podjetje ZEOS eko-sistem v Sarajevu. Leta 2021 pa smo dodali svojemu delovanju še ravnanje z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji. Upoštevajoč Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi smo sklenili tudi pogodbe s proizvajalci električne in elektronske opreme iz tujine za izpolnjevanje njihovih obveznosti proizvajalca.

Neprofitna organizacija

Družba ZEOS je neprofitna organizacija, ki zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov k skupnim shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami.

Ob učinkovitem upravljanju procesov ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami in zagotavljanju njihove stabilnosti pa veliko skrbi namenjamo tudi izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev Slovenije o pravilnem ravnanju s tovrstnimi odpadki. V ta namen smo pristopili k izvedbi projektov Life, evropskega finančnega orodja, namenjenega varovanju okolja. Prav varovanje okolja je področje, na katerem družba ZEOS igra vse vidnejšo in vse pomembnejšo vlogo.

Vstop v shemo Zeos

Letno poročilo ZEOS za 2020
Letno poročilo ZEOS za 2019
Letno poročilo ZEOS za 2018
Letno poročilo ZEOS za 2017
Letno poročilo ZEOS za 2016
Letno poročilo ZEOS za 2015
Letno poročilo ZEOS za 2014
Letno poročilo ZEOS za 2013
Letno poročilo ZEOS za 2012
Letno poročilo ZEOS za 2011
Letno poročilo ZEOS za 2010
Letno poročilo ZEOS za 2009
Letno poročilo ZEOS za 2008
Letno poročilo ZEOS za 2007