Televizija

Poslovni modeli

V družbi ZEOS skrbimo za spodbujanje poslovnih modelov na področju krožnega gospodarstva.

To pa zajema:

  • sodelovanje pri izvedbi startup programov s tega področja – soorganizacija, vodenje delavnic, sodelovanje v odboru oz. komisiji,
  • ozaveščanje o pomembnosti krožnih poslovnih modelov - preko različnih lastnih in drugih kanalov ter aktivnosti.

Uporabne informacije o poslovnih modelih

Krog

Zakaj krožni poslovni modeli

Aktivnosti na področju poslovnih modelov s področja krožnega gospodarstva omogočajo pospešiti inovacije v podjetjih, ki želijo uresničevati podjetniške priložnosti na področju varovanja okolja.

Graf

Raziskava

Delež oseb, ki so delale v sektorjih zbiranje in odvoz odpadkov, trgovina na debelo/drobno z ostanki, odpadki z rabljenim blagom, popravila strojev, naprav, trgovin in popravila motornih vozil v Sloveniji znaša okoli 2 %.

Blokec

Nekaj idej s krožnega gospodarstva (že izvedeni projekti)

* Philips prodaja svetlobe (ali je KPM, prodaja storitve)
* RedIT mobitelov, računalnikov
* Recosi – obnova pisarniških računalnikov in ostale IT opreme
* ReLight – upcycling odpadnih računalniških ekranov.
* BBT – prodaja rabljene poslovne računalniške opreme

Kljukica

Prednost poslovnih idej s KG

So prihodnost poslovnih modelov (linearni modeli dolgoročno niso vzdržni)