Certifikat Spodbujamo e-krožno

Certifikat logotip

O CERTIFIKATU

V sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno podelujemo certifikat Spodbujamo e-krožno vsem deležnikom, s katerimi smo ali bomo izvedli določene aktivnosti. S tem dokazujemo, da le-ti izvajajo aktivnosti krožnega gospodarjenja pri uporabi električnih in elektronskih aparatov. S svojim zgledom okolici sporočajo pomembnost odgovornega ravnanja z njimi. Tako prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in ohranjanju naravnih virov. S pridobljenim certifikatom bodo tako utrdili ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti.

Certifikat se podeljuje v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno LIFE18 GIE/SI/000008 in velja za čas trajanja projekta.

Certifikat podelimo izbrani sodelujoči organizaciji individualno ali na skupnem dogodku, odvisno od vrste projektne aktivnosti, v kateri organizacija sodeluje. Podelitev je zato lahko izvedena na internem srečanju ali pa na javnem dogodku. Organizacija pridobi certifikat po izvedenih vseh treh aktivnostih, opisanih zgoraj pod točko 3..

Potrdilo

POTENCIALNI PREJEMNIKI CERTIFIKATA

- izvajalci javne službe ravnanja z odpadki,

- centri ponovne uporabe (CPU),

- trgovci,

- serviserji,

- nevladne organizacije (NVO),

- start up podjetja

- strokovna združenja (ZKG, OZS)

- naši zavezanci

- izobraževalne ustanove

POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA

Postopek pridobitve certifikata ni zapleten, saj želimo spodbujati praktično uporabo storitev krožnega gospodarstva med različnimi deležniki. Zato bomo certifikat podelili vsem, ki bodo v sklopu našega projekta izvedli naslednje tri aktivnosti:

 -          Informiranje o krožnem gospodarstvu in aktivnostih našega projekta znotraj same organizacije – pošiljanje obvestil po internih kanalih vsem zaposlenim, izvedba izobraževanja za zaposlene itd.

 -          Informiranje o krožnem gospodarstvu in aktivnostih našega projekta drugim organizacijam – svojim partnerjem, zunanjim sodelavcem itd.

 -          Sodelovanje pri vsaj eni projektni aktivnosti ZEOS-a: aktivno sodelovanje pri projektnih dogodkih, koriščenje popravila aparatov, koriščenje izposoje ali najema aparatov, podaritev še delujočih aparatov našemu projektu, vzpostavitev lastnega kotička za še delujoče aparate/souporabo/izmenjavo, oddaja nedelujočih aparatov v sklopu zbiralne akcije, organizacija dneva odprtih vrat, sodelovanje pri izboru in spodbujanju poslovnih modelov s področja krožnega gospodarstva itd.