Shema ZEOS

Družba ZEOS je izvajalec skupne sheme ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami, odpadnimi industrijskimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami, kar pomeni, da v imenu proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov električne in elektronske opreme, baterij in akumulatorjev ter nagrobnih sveč izpolnimo vse obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih določb za ravnanje s temi odpadki. Upoštevajoč Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi smo sklenili tudi pogodbe s proizvajalci električne in elektronske opreme iz tujine za izpolnjevanje njihovih obveznosti proizvajalca.

Pri tem imamo vseskozi pred očmi svoje poslanstvo, ki nas ob upravljanju skupnih shem in optimizaciji procesov ravnanja z odpadki ter dolgoročnem in učinkovitem izpolnjevanju zakonskih obveznosti zavezuje tudi k varovanju in ohranjanju okolja. Zato vzpostavljamo in upravljamo takšne procese ravnanja z odpadki, ki dolgoročno in na stroškovno učinkovit način zagotavljajo doseganje tako zakonodajnih obveznosti kot tudi okoljskih standardov.

Vsak dan pred nas postavlja nove izzive, vsak izziv prinaša nove naloge, vsaka naloga nov cilj. Lotevamo se jih s premislekom, saj se zavedamo svoje odgovornosti pri ohranjanju čistega in zdravega okolja, ki ga v poročilu simbolično predstavlja zelena barva. Zato vselej iščemo najboljše, najbolj zelene rešitve. Ko jih najdemo, si natančno začrtamo pot do cilja in ji korak za korakom sledimo, vse dokler ga ne dosežemo.