Krožno gospodarstvo Slovenija

Vedno več ljudi je na svetu in posledično imamo vedno večje potrebe po surovinah, ki so omejene, njihovo pridobivanje in uporaba pa imata velik vpliv na okolje – vse to je pomembno pri razumevanju pojma krožno gospodarstvo. A da bi razumeli ekonomijo, ki je naravnana ciklično, moramo najprej razumeti pojem linearnega gospodarstva.

Linearno gospodarstvo

Linearno gospodarstvo

Temelji na vzorcu vzemi - naredi - porabi – odvrzi in se nanaša na velike količine poceni in dostopnih surovin ter energije. Zajema tudi načrtno zastaranje izdelkov, zasnovanih z omejenim rokom trajanja z namenom, da jih je potrebno zavreči in kupiti nove, kar povečuje količino odpadkov in ustvarja pritisk na okolje.

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo

Je gospodarstvo, pri katerem proizvodnja in potrošnja temeljita na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov dokler je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerega je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost in upraviči pojem »krožno gospodarstvo«.

Pomembna dejstva

Peščena ura

Načrtno zastaranje: izdelki so zasnovani z omejenim rokom trajanja, da jih je potrebno zavreči in kupiti nove, kar povečuje količino odpadkov in ustvarja pritisk na okolje

Blok

Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo (EU komisija, marec 2020): zmanjšanje količine odpadne električne in elektronske opreme je določeno kot prednostno, in sicer skozi aktivnosti kot so „pravica do popravila“ in izboljšanje možnosti ponovne uporabe na splošno, uvedba enotnega polnilnika za naprave in vzpostavitev sistema nagrajevanja za spodbujanje recikliranja aparatov

Blok

Resolucija za nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo (EU parlament, februar 2021): zahtevani dodatni strožji ukrepi, ki bodo omogočili preoblikovanje EU v krožno gospodarstvo do leta 2050

Na teh straneh vam predstavljamo vse elemente za krožno gospodarstvo na področju ravnanja z aparati.