Pralni stroj

Souporaba

V družbi ZEOS skrbimo za spodbujanje souporabe aparatov – t.i. izposoja električnega orodja.

To pa zajema:

  • (so)organizacijo skupnosti souporabe – svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi,
  • promocijo drugih skupnosti souporabe,
  • ozaveščanje o pomembnosti souporabe aparatov (in drugih izdelkov) - preko različnih lastnih in drugih kanalov ter aktivnosti.

Uporabne informacije o souporabi

Oblaček

Ekonomija delitve

Skupnosti souporabe delujejo po principu t.i. »ekonomije delitve«. Gre za skupno uporabo izdelkov (ali storitev), kadar je cena določenega izdelka (ali storitve) visoka, za izdelek doma ni prostora ali pa le-ta ni ves čas v celoti izkoriščen(a). Posamezniki, člani neke skupnosti, si lahko izposojajo ali najemajo izdelke (oz. uporabljajo storitve) v skupni lasti ali v lasti nekoga drugega. Tako izposoja električnega orodja deluje na različne načine.

Blok

Dve vrsti pobud za ekonomijo delitve

Neprofitne, ki običajno temeljijo na konceptu knjižnic za izposojo knjig, v katerih so izdelki (pa tudi storitve) na voljo brezplačno (ali včasih za skromno naročnino). Obstajajo odprte in zaprte neprofitne skupnosti.

Komercialne, v katerem podjetje nudi storitve strankam. Dostikrat gre za mobilne aplikacije.
Graf

Raziskava

Skoraj četrtina Evropejcev je že vsaj enkrat uporabljala storitve souporabe, ponujene prek skupnih platform ekonomije delitve, večinoma v sektorju nastanitve in prometa, le redko pa takšne storitve redno uporabljajo, tj. vsaj enkrat na mesec (4%).

Roka

Aparati (in storitve), primerni za souporabo

* Izdelki, ki jih uporabljaš le nekajkrat na leto in se ti jih ne splača kupiti, saj so predragi ter ti jemljejo prostor (izposoja električnega orodja kot je sesalnik listja itd.).
* Prevozna sredstva kot so avtomobili, kolesa, skiroji, sup-i itd.
* Storitve kot so namestitve, prevoz, gospodinjske storitve itd.