• Glava Bg

Zakonodaja

  • Zakon o varstvu okolja
    (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)
  • Uredba o odpadkih
    (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)
  • DIREKTIVA 2012/19/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o odpadni električni in elektronski opremi
  • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
    (Uradni list RS, št. 55/15, 103/15)
  • DIREKTIVA 2006/66/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
  • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
    (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15)
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
    (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08)
  • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
    (Uradni list RS, št. 78/08)
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
    (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10)
logo footer