Nagradna igra EKO terminali

Nekdanji terminali za potrjevanje zdravstvenih izkaznic so postali EKO terminali.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim šolam pri izvajanju projektne akcije EKO terminali v okviru vseslovenskega ozaveščevalnega projekta "Odločuj!" Life+ Slovenska OEEO kampanja.

Omenjena akcija je del projekta "Life+ Slovenska OEEO kampanja", katere nosilec je podjetje ZEOS d.o.o. S projektom želimo na podlagi različnih aktivnostih informirati širšo javnost in šolsko mladino o pomembnosti ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA).

V okviru omenjene akcije smo na 80 slovenskih šol postavili 80 EKO-terminalov, namenjenih posredovanju EKO vsebin pa tudi drugih zanimivih vsebin na posamezni šoli. Šole, ki so do 23.11.2012 vzpostavile EKO terminale, so si zagotovile sodelovanje v natečaju za nagrado - izlet v Gardaland za en razred.

Za najhitrejšo se je izkazala OŠ F. S. Finžgarja Lesce.

ČESTITAMO NAGRAJENI ŠOLI!