Okoljska konferenca v sklopu Life Slovenska OEEO kampanja

V okviru našega projekta je bila izvedena tudi konferenca združenja WEEE forum, katere cilj je bil pridobiti in deliti izkušnje različnih udeležencev na področju okoljske problematike, začrtati inovativne pristope na podlagi izkušenj drugih ter projekt LIFE+ predstaviti čim širšemu krogu udeležencev.

Konferenco smo razdelili na dva dela, ki sta potekala novembra 2012 v Ljubljani, prestolnici Slovenije.

Prvi del konference je bil namenjen strokovni javnosti, pri čemer smo vključili še člane evropskega združenja WEEE forum, katerega član je tudi družba ZEOS. Strokovnega dela konference združenja WEEE forum se je udeležilo 29 strokovnjakov iz Italije, Češke, Španije, Francije, Romunije, Poljske, Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Avstrije, Madžarske. Vsi udeleženci so na strokovnem delu v okviru predstavitev in delavnic obdelali tematiko, vezano na OEEO, s poudarkom na uvedbi standardov ravnanja z OEEO na območje celotne Evrope ter reševanju različnih problematik na področju zbiranja, obdelave in recikliranja OEEO, s katerimi se srečujemo vsi udeleženi. Ugotovitve posveta in delavnic so vse udeležence postavile korak bliže k pravim rešitvam in vidikom na skupne težave.

V drugem delu konference pa smo udeležence seznanili z našim delovanjem in okoljsko problematiko ter predstavili naš projekt LIFE+. V tem delu konference, ki je potekal ves dan, smo predstavili multimedijsko vozilo E-transformer, izvajali okoljske likovne delavnice ter predstavili potek razgradnje OEEO in posamezne skupine OEEO, ki se zbirajo v okviru našega načrta.

Osrednji del smo namenili tudi širši strokovni javnosti, pri čemer je projekt podprl tudi komisar EU za okolje g. Janez Potočnik. Dogodek so z udeležbo in pozdravnim nagovorom podprli tudi ljubljanski župan g. Zoran Janković in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje.