Ozaveščevalno – zbiralna nagradna akcija na območju Mestne občine Ljubljana

A. KONČNE ZBRANE KOLIČINE V AKCIJI

V celotni akciji se je zbralo 26.192 kg malih aparatov, od tega 4.145 kg še delujočih!

Med delujočimi malimi aparati je kar 1.893,5 kg računalnikov in računalniške opreme, ki bodo s pomočjo Društvo Duh časa RSO - Računalniki za socialno ogrožene našli nove lastnike. Preostali pa bodo odšli v Center Ponovne Uporabe. Nedelujoče smo že oddali v reciklažo.

***

1. Zbrane količine v osnovnih šolah

Sodelujočih 27 ljubljanskih osnovnih šol je skupaj zbralo 21.433,5 kg malih aparatov.

Nastop Challeta Salleta so si prislužile:

* Zbrano največ na šolo: OŠ n.h. MAKSA PEČARJA

* Zbrano največ na učenca: OŠ ŠENTVID

* Najbolj izvirna komunikacija akcije: OŠ DRAVLJE => Njihov video, ki je v času zbiranja na šoli naredil dobro reklamo za akcijo in vsebinsko simpatično povezal aparate ter nagrado, si lahko pogledate tule: www.osdravlje.si

Spodaj se nahajajo končni podatki za vse šole (zbrano na šolo):

OSNOVNA ŠOLA                                                            KILOGRAMI (še delujoči + nedelujoči mali aparati)

1. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja                                                 3991

2. Osnovna šola Šentvid                                                                                                     3591.5

3. Osnovna šola Spodnja Šiška                                                                                       1502

4. Osnovna šola Zalog                                                                                                          1165

5. Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana                                                           1153.5

6. Osnovna šola Poljane Ljubljana                                                                                   922.5

7. Osnovna šola Milana Šuštaršiča                                                                                   918.5

8. Osnovna šola Danile Kumar                                                                                            776.5

9. Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana                                                                  701.5

10. Waldorfska šola Ljubljana                                                                                              640

11. Osnovna šola Dravlje                                                                                                          629

12. Osnovna šola Mirana Jarca                                                                                            565

13. Osnovna šola Toneta Čufarja                                                                                         535

14. Osnovna šola Miška Kranjca                                                                                           515

15. Osnovna šola Vižmarje - Brod                                                                                       499

16. Osnovna šola Vodmat                                                                                                        492

17. Osnovna šola Trnovo                                                                                                           430

18. Osnovna šola Vič                                                                                                                   391

19. Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana                                                              340

20. Osnovna šola Livada                                                                                                          303

21. Osnovna šola Ledina                                                                                                           274.5

22. Osnovna šola Koseze                                                                                                         252

23. Osnovna šola Nove Jarše                                                                                                 211

24. Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana                                           189.5

25. Osnovna šola Bežigrad                                                                                                      150

26. Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana                                                                    148.5

27. Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok                   147

 

2. Zbrane količine posameznikov

Posamezniki in nekatere druge organizacije so skupaj zbrali 4.758,5 kg malih aparatov (to so količine, ki niso bile namenjene nobeni šoli). 

 

***

B. VEČ O  AKCIJI

 

1. Kratek opis

V oktobru 2022 v Mestni občini Ljubljana poteka ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija »Prinesi male aparate«, v kateri se zbira še delujoče in nedelujoče male aparate in računalnike, nekaj od njih tudi za dobrodelne namene. Ko se mali aparati, ki jih uporabljamo vsak dan skoraj na vsakem našem koraku, pokvarijo, postanejo odpadki. To so posebna vrsta e-odpadkov, ki jih je zaradi nevarnih in dragocenih snovi, ki jih vsebujejo, treba doma ločeno zbirati in nato oddati na primerna zbirna mesta, da za njih lahko zagotovimo pravilno ravnanje oz. predelavo in obdelavo. E-odpadki naraščajo zelo hitro, kar 3x hitreje kot ostali odpadki in jih je vsako leto več. Trenutno se v Sloveniji letno ločeno zbere dobrih 15.000 ton e-odpadkov, samo v družbi ZEOS smo od te količine v lanskem letu zbrali nekaj več kot 10.000 ton e-odpadkov. Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja tudi 2% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo uporabno dobo. V sklopu naše akcije »Prinesi male aparate!« si želimo povečati ozaveščenost na področju ločevanja malih aparatov, saj veliko malih aparatov še vedno konča med mešanimi komunalnimi odpadki ali v napačnem zabojniku za ločeno zbiranje odpadkov. V tem primeru se ne reciklirajo, zato gredo njihove sestavine posledično nazaj v okolje in so za vedno izgubljene. Prav tako pa želimo vplivati na spreminjanje življenjskih navad občank in občanov pri ravnanju s še vedno delujočimi aparati, ki bi jih lahko uporabljali novi lastniki. Tekom akcije želimo zato opozarjati tudi na ponovno uporabo, popravilo in souporabo aparatov ter spodbuditi občanke in občane k bolj odgovornemu ravnanju z malimi aparati.

2. Pomembni podatki 

Trajanje: 1.-21. oktober 2022

Lokacija: Mestna občina Ljubljana

Organizator akcije: ZEOS, d.o.o.

Medijski pokrovitelj akcije: Radio Ekspres

Partnerji akcije: Mestna občina Ljubljana – MOL, JP VOKA Snaga, CPU Ljubljana, Društvo Duh časa (Računalniki za socialno ogrožene)

Častni ambasador akcije: župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković

 Akcija poteka v sklopu:

-       projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben, katerega sofinancerja sta Ministrstvo za okolje in prostor RS in EU komisija

-       5. Mednarodnega dneva e-odpadkov v organizaciji WEEE foruma pod letošnjim sloganom ANG: Recycle it all, no matter how small! SLO ideja prevoda: Vse e-odpadke recikliraj, na velikost se ne oziraj!, saj imajo letošnji poudarek na spodbujanju recikliranja malih e-odpadkov)

  

3. Kdo lahko sodeluje v akciji 

 

a. Osnovne šole iz Mestne občine Ljubljana

V akciji lahko sodelujejo vse osnovne šole, ki se nahajajo v Mestni občini Ljubljana in so se prijavile k sodelovanju. Med seboj tekmujejo v zbiranju še delujočih in nedelujočih malih aparatov in se tako potegujejo za tri glavne nagrade. Pri tem jim lahko pomagajo vsi zaposleni na šoli, učenci s starši in njihovimi sorodniki, prijatelji ter sodelavci.

Oddaja malih aparatov na šolah

K sodelovanju v akciji se je prijavilo 28 ljubljanskh osnovnih šol.

Prijavljene osnovne šole so:

 • Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok
 • Osnovna šola Bežigrad
 • Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
 • Osnovna šola Danile Kumar
 • Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana
 • Osnovna šola Dravlje
 • Osnovna šola Koseze
 • Osnovna šola Ledina
 • Osnovna šola Livada
 • Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana
 • Osnovna šola Milana Šuštaršiča
 • Osnovna šola Mirana Jarca
 • Osnovna šola Miška Kranjca
 • Osnovna šola Nove Jarše
 • Osnovna šola Poljane Ljubljana
 • Osnovna šola Spodnja Šiška
 • Osnovna šola Toneta Čufarja
 • Osnovna šola Trnovo
 • Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana
 • Osnovna šola Vič
 • Osnovna šola Vižmarje - Brod
 • Osnovna šola Vodmat
 • Osnovna šola Zalog
 • Waldorfska šola Ljubljana
 • Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana
 • Osnovna šola Šentvid
 • Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja

 

Nagrade

Tri najuspešnejše šole bodo po koncu akcije nagrajene z nastopom glasbenika Challe Salle, ki je tudi podpornik projekta.

Nagrado si bodo prislužile:

- šola, ki bo zbrala največ še delujočih in nedelujočih malih aparatov (skupaj v seštevku količin) na šolo

- šola, ki bo zbrala največ še delujočih in nedelujočih malih aparatov (skupaj v seštevku količin) na učenca

- šola, ki se bo po mnenju organizatorjev najbolj potrudila pri širjenju informacij o akciji po svoji kanalih

Učitelji – koordinatorji posamezne šole, brez katerih tega ne moremo izpeljati, bodo nagrajeni.

 

b. Posamezniki

V akciji lahko sodelujejo tudi vsi posamezniki, ki se bodo v času akcije nahajali v Mestni občini Ljubljana. Za oddajo še delujočih in nedelujočih malih aparatov imajo na voljo več lokacij.

Zbirne točke

Vsi zainteresirani lahko v času akcije svoje še delujoče in nedelujoče male aparate oddajo na eno izmed šestih zbirnih točk:

* SAMO še delujoče male aparate vseh vrst

 -       na Centru ponovne uporabe (Povšetova 4, 1000 Ljubljana): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od torka do sobote med 9:00 in 16:00

 -       na sedežu družbe ZEOS, d.o.o. (Šlandrova 4, 1231 Ljubljana – Črnuče): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 16:00 in ob petkih med 8:00 in 13:00

 -       na Radiu Ekspres (Stegne 21c, 1000 Ljubljana): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00

 -       na posebnem dogodku* v čast 5. Mednarodnemu dnevu e-odpadkov (Kongresni trg, 1000 Ljubljana) dne 14. oktobra 2022 med 9:00 in 17:00

 * SAMO še delujočo računalniško opremo (!)

 -       na sedežu Društva Duh Časa - Društvo za trajnostni razvoj (Latinski trg 6, 1122 Ljubljana - BTC (klet dvorane Emporium, nasproti trgovine Delko))

Pred oddajo prosimo pokličite na telefonsko številko: 068 154 063; več: https://racunalniki.duh-casa.si

* SAMO nedelujoče male aparate vseh vrst

 -       na Zbirnem centru Povšetova (Povšetova 2, 1000 Ljubljana): v času med 1. in 21. oktobrom 2022 od torka do sobote med 11:00 in 18:00

Nagrade

Vsi posamezniki, ki bodo v času akcije svoje še delujoče in nedelujoče male aparate prinesli na eno izmed teh lokacij, bodo dobili majhno pozornost.

 

4. Poseben dogodek ob 5. Mednarodnem dnevu e-odpadkov

Letos bo potekal že 5. Mednarodni dan e-odpadkov, in sicer 14. oktobra 2022, z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki. V sklopu dogodka želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti ozaveščenost posameznikov na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter spodbuditi potrošnike k njihovi pravilni oddaji, saj si želijo povečati tudi njihovo ponovno uporabo in reciklažo, tako na dan dogodka, kot tudi v prihodnosti.

 V Sloveniji se bomo dnevu oz. e-odpadkom poklonili s posebnim dogodkom v sklopu naše zbiralne akcije malih aparatov, ki bo potekal v centru Ljubljane.

Program dogodka

KJE: Kongresni trg, Ljubljana

KDAJ: 14. oktober 2022

9:00 – 17:00 - ZEOS, d.o.o.: Promocija projekta LIFE SPODBUJAMO E-KROŽNO

- E-transformer 2.0 – ogled multimedijskega vozila (muzej aparatov, retro igrice, poučni videoposnetki)

- Šraufarija - prikaz notranjosti računalnika in kaj vsebujejo njegovi deli

- Druge poučno-zabavne ZEOS aktivnosti (e-kolo, e-labirint, delujoči telefon na številčnico, fotostojnica, maskota ECI)

- Kotiček za oddajo še delujočih malih aparatov, računalnikov in TV/monitorjev

9:00 – 17:00 - PROJEKTNI PARTNERJI: Promocija vseh elementov krožnega gospodarstva - RECIKLIRANJE, PONOVNA UPORABA, SOUPORABA, SERVIS

-       Stojnica CPU Ljubljana + VOKA Snaga – predstavitev delovanja trgovinice za ponovno uporabo in zbirnega centra odpadkov

-       Stojnica Društvo Duh časa (računalniki za socialno ogrožene) – predstavitev usposabljanja še delujočih računalnikov za nove lastnike

-       Stojnica Knjižnica REČI – predstavitev skupnosti souporabe in stalne izmenjevalnice aparatov

-       Stojnica s serviserjem Jurco – prikaz delovanja pomivalnega stroja in brezplačna diagnostika aparatov

-       Stojnica SUSMAGPRO – prikaz magnetov v aparatih in njihova reciklaža

11:00 - OBISK ČASTNEGA AMBASADORJA AKCIJE, ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, g. Zorana Jankovića

 

5. Kaj bomo zbirali

Še delujoče in nedelujoče male aparate:

*Mala električna in elektronska oprema 

Kot so sesalniki, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure, električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki

*IT oprema

Kot so mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, osebni računalniki, tiskalniki, telefoni, računalniške miške itd.

*TV in monitorji*

Kot so zasloni, televizijski sprejemniki, okvirji LCD za fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki itd.)

*še delujoče samo LCD in LED zaslone/monitorje, CRTjev pa še delujočih ne (teh žal ni več možno lansirati na trg, zato zbiramo te samo še nedelujoče)

 

6. Kam bomo dali zbrane male aparate po akciji

Društvo Duh časa

Nekaj od zbranih še delujočih aparatov bomo podarili, zato smo se povezali z Društvom Duh časa, ki bo poskrbelo, da bodo vse zbrane računalnike očistili, z njih izbrisali podatkovne nosilce in jih opremili z operacijskim sistemom ter programi. Takšne bomo po zaključku akcije z njihovo pomočjo podarili, in sicer družinam in posameznikom v digitalni stiski s pomočjo organizacij, s katerimi društvo že sodeluje, kot so Zveza prijateljev mladine, Centri za socialno delo, Zveza društev upokojencev Slovenije, Slovenska Karitas itd. (zaradi znane trenutne situacije v Sloveniji z digitalnimi boni bomo namenili tudi malo več pozornosti upokojencem).

CPU Ljubljana

Preostale še delujoče aparate, zbrane v akciji, bomo odpeljali v Center ponovne uporabe Ljubljana, kjer jih bodo pregledali in jim podaljšali življenje.

Reciklaža

Vse zbrane nedelujoče male aparate pa bomo oddali naprej različnim organizacijam, s katerimi dolgoročno sodelujemo (saj je to naša primarna dejavnost) in bodo poskrbele za njihovo pravilno obdelavo in predelavo.

Center ponovne uporabe ZEOS.