Spletni seminar za delitev praks 2020

Spletni seminar »DOBRE PRAKSE PRI ZBIRANJU STARIH APARATOV V SLOVENIJI« je zaključen.

KDAJ: 27. NOVEMBER 2020 MED 10:00 IN 11:30

KJE: PLATFORMA ZOOM 

NAMEN

Spletni seminar je namenjen vsem shemam ravnanja z odpadki, izvajalcem projektov Life in drugim podjetjem, ki delujejo na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami in želijo nadgraditi svoje veščine ozaveščanja. Z veseljem delimo naše izkušnje, tako slabe, kot tudi dobre.

VSEBINA

  • predstavitev družbe ZEOS, d.o.o., nacionalne neprofitne skupne sheme ravnanja z odpadno z električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami ter odpadnimi nagrobnimi svečami
  • osnovne informacije o projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki (2016-2020), katerega nosilka je družba ZEOS, d.o.o.
  • predstavitev glavnih projektnih aktivnosti, načini zbiranja odpadkov, ozaveščevalne aktivnosti, izkušnje s terena, prednosti in slabosti, projektni rezultati itd.
  • diskusija: dodatna vprašanja, izmenjava mnenj, izkušenj itd.

 

GRADIVA

doc CONSUMER-FRIENDLY INFRASTRUCTURE FOR COLLECTING WEEE AND WPBA

doc MANUAL FOR THE IMPLEMENTATION OF AWARENESS RAISING EVENTS

doc PRESENTATION EMIL ŠEHIĆ

doc PRESENTATION BRANKA BIČEK BIZANT

doc PRESENTATION URŠA DOLINŠEK