ECOSWEEE
Aktualni projekt

Life Ecosweee

Naslov projekta: Life Ecosweee (LIFE 20-PLP-BE-LIFE-ECOSWEEE)

Slogan projekta: Izboljšanje zbiranja malih še delujočih in nedelujočih aparatov in baterij

Trajanje: 1.4.2023 - 31.1.2025

Koordinator: WEEE forum

Projektni partnerji: Appliances Recycling S.A. ECYCLE (Grčija), ECOTIC (Romunija), Electrão – Associação de Gestão de Resíduos ELECTRÃO (Portugalska), Erion compliance organization scarl ECO (Italija), Ramboll Deutschland GmbH - Ramboll (Danska), Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland OPEN (Nizozemska), Sociedade Portuguesa de Inovação SPI (Portugalska), GRS Batterien (Nemčija), United Nations Institute for Training and Research UNITAR (Švica), Waste Electrical and Electronic Equipment Ltd WEEE Ireland (Irska), ZEOS, d.o.o. (Slovenija)

Namen:

Vse večja gora e-odpadkov je vprašanje, ki vzbuja vse večjo skrb. E-odpadki in baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, povzročajo resno onesnaževanje okolja in skrbi za zdravje, če z njimi ne upravljamo trajnostno. Poleg tega vsak izdelek, ki ni zbran za ponovno uporabo ali razčiščen in recikliran, predstavlja zapravljeno priložnost v smislu izgube naravnih virov in energije, vse manjše dobave (kritičnih in/ali dragocenih) materialov, ki bi bili uporabljeni v proizvodnji, kar posledično ogroža odpornost sektorja, avtonomijo gospodarstva EU in delovna mesta. OEEO in zakonodaja o baterijah sta določila ambiciozne cilje zbiranja in predelave. Vendar po dvajsetih letih predpisov o OEEO države članice ne dosegajo minimalne stopnje zbiranja v EU, ki znaša 65%. EU je zavezana k izboljšanju stopnje zbiranja majhne OEEO v okviru Evropskega zelenega dogovora.

Z namenom praktičnega testiranja več metod in spodbud za povečanje stopnje zbiranja majhne OEEO in prenosnih baterij projekt ECOSWEEE predlaga oblikovanje in izvedbo 10 novih pilotnih projektov v 8 državah članicah za preizkušanje izvedljivosti, dosegljivosti, uporabnosti in izvedljivosti različnih zbiranj. strategije in spodbude. Strategije, ki jih je treba preizkusiti, vključujejo vračilo depozita, odkup in druge sheme nagrajevanja, npr. darovanje, poštne storitve, druge zbiralne poti, vključevanje spletne maloprodaje, finančni vidiki in izboljšanje zbiralne mreže. Drugih 12 tekočih ali načrtovanih pobud, ki jih izvajajo organizacije za odgovornost proizvajalcev (PRO), bo prav tako zagotovilo neposreden prispevek k projektu. Rezultati pilotnega izvajanja bodo analizirani na podlagi vnaprej določenih meril in indikatorjev za merjenje učinkov in učinkovitosti (uspešnosti) izvedenih ukrepov, opredelitev možnih področij izboljšav in podajanje priporočil oblikovalcem politik na ravni držav članic in EU.

Ecosweee_3

Cilji:

Pripraviti poročilo in knjižico s povzetkom o dobrih praksah, gonilnikih in ovirah pri zbiranju še delujočih in nedelujočih aparatih in prenosnih baterijah ter poročilo o posvetovanju s potrošniki, ki ugotavlja potrebe in navade zainteresiranih strani pri vračanju tovrtne opreme.

Preizkusiti izvedljivost in učinkovitost spodbud za podporo obveznosti prevzema nazaj in izboljšati stopnjo zbiranja v pilotnih projektih ECOSWEEE za zbiranje uspešnih shem prevzema nazaj.

Pripraviti poročilo o oceni učinka, ki poudarja najučinkovitejše strategije za povečanje stopnje zbiranja majhne elektronike in prenosnih baterij ter predelavo sekundarnih materialov, vključno s CRM.

Pripraviti poročilo in organizirati seznanitve s predstavitvijo ugotovitev in političnih priporočil, ki bodo prispevala k oceni zakonodaje OEEO in predlagane uredbe o baterijah ter drugih politik v Evropi.

Pripraviti poročilo, vključno z naborom dobrih praks za izkoriščanje, nadgradnjo in trajnost rezultatov projekta na ravni držav članic in EU ter izvesti delavnico o ponovljivosti in prenosljivosti.

Doseči vsaj 150 ustreznih strokovnjakov na ravni EU z namenom zbiranja različnih pogledov z vzpostavitvijo platforme deležnikov in razširjati ugotovitve projekta.

Vloga ZEOS-a:

  • izvedba telefonske raziskave

  • priprava in izvedba pilotnega zbiranja ter spodbud za zbiranje v Sloveniji

  • nadgradnja naše spletne strani in družbenih omrežij s pomočjo oglaševanja

Rezultati:

Projekt je v izvajanju.

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta