Dan pred Svetovnim dnevom Zemlje namenjen navadam posameznikov pri ravnanju z odpadki

V petek, 21. aprila 2017, se je dopoldan na Gospodarski Zbornici Slovenije v Ljubljani zgodila zanimiva in vsebinsko zelo aktualna strokovna konferenca, ki smo jo posvetili Svetonemu dnevu Zemlje.

Dogodek smo organizirali z namenom, da se odpre diskusija na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz. končnih potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu ločevanja.

Na dogodku smo iskali odgovore na vprašanja: »Smo v Sloveniji dovolj ozaveščeni in lahko opravičimo naziv »zelene« države?«, »Bo potrebno spremeniti navade posameznikov pri ločevanju odpadkov?« in »Kakšna je prihodnost krožnega gospodarstva v naši državi?«. Zainteresirano javnost smo seznanili s pomenom ločevanja odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah ter prihodnostjo krožnega gospodarstva.

Na dogodku smo predstavili delovanje družbe in rezultate ter prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki. V prvem delu konference, ki ga je povezovala Janja Leban iz Gospodarske zbornice Slovenije, so nato svoj vidik na življenjske navade posameznikov pri ločevanju odpadkov prikazali različni deležniki.

Vpliv LIFE projektov na ozaveščanje posameznikov je prikazala Tatjana Orhini Valjavec iz nacionalne kontakte točke LIFE za okolje iz Ministrstva za okolje in prostor RS. Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je podrobneje predstavil ločevanje odpadkov z vidika gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki. Da imajo okoljske nevladne organizacije pri spreminjanju navad posameznikov na področju ločevanja odpadkov veliko in pomembno vlogo je poudarila predsednica Društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik. Tudi vloga medijev je na področju spreminjanja navad zelo pomembna, na kar nas je v sproščenem vzdušju nagovorila urednica Radia 1 Nina Luin. Dotaknili so se tudi krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov, kar nam je predstavil Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade. Da na mladih svet stoji, čivkajo tudi že vrabčki na vsaki strehi. In zato so organizatorji dogodka želeli vključiti tudi podjetniške izzive mladih na področju okolja. Predstavnik Ustvarjalnika, d.o.o. Matic Breznik je predstavil svoj vidik na to tematiko. V vrtcih in osnovnih šolah se otroci danes zelo veliko pogovarjajo o varovanju okolja in sodelujejo v neštetih aktivnostih, ki spodbujajo ločevanje odpadkov in podobne aktivnosti, ki skrbijo, da je naš planet čim bolj »zelen«. Kasneje, v srednji šoli in na fakulteti, pa je zelo koristno, da mlade še naprej ozaveščamo in o tej tematiki je imela zelo dobre nasvete Maja Hostnik, direktorica Zavoda Mladinske Mreže MaMa.

V preddverju dogodka so si na tržnici projektov lahko obiskovalci ogledali in se informirali tudi o nekaterih zanimivih ozaveščevalnih projektih drugih organizacij. Poleg naših dveh projektov (LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki) so si lahko ogledali stojnici Ministrstva za okolje in prostor RS in njihov projekt LIFE Krepitev zmogljivosti ter podjetja SLOPAK d.o.o. in njihov projekt LIFE Ločujmo odpadke. Poleg tega pa so se lahko udeleženci s pomočjo fotostojnice fotografirali z maskoto projekta E-cikliraj, imenovano ECI, ki predstavlja ulični zbiralnik.

Zanimiva razprava o vplivih na ločevanje odpadkov

Drugi del konference je odprla ambasadorka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, sicer pa uspešna novinarka in televizijska voditeljica Mojca Mavec, ki je podala najprej svoj osebni pogled na tematiko. Izpostavila je nekaj slabih kot tudi dobrih primerov praks s področja ravnanja z odpadki z različnih držav sveta. V vseh večjih mestih po svetu so odpadki velik problem, njihovo zbiranje pa je velik strošek, zato je njeno mnenje, da je zbiranje odpadkov in njihovo ločevanje pomembno in mora postati del življenja vsakega Zemljana.

Nato pa je povezovala zanimivo razpravo na okrogli mizi, na kateri je sodelovalo pet govorcev, in sicer: mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., Matic Breznik, predstavnik Ustvarjalnika, d.o.o., Peter Tomše, Sektor za odpadke, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade in Urša Zgojznik, predsednica Društva Ekologi brez meja.

Zaključek

Dogodek smo zaključili optimistično z željo, da se področje ločevanja odpadkov v Sloveniji še izboljša, in sicer z vidika vseh deležnikov, saj je prav vsak res zelo pomemben člen te verige. Povezovalka okrogle mize Mojca Mavec je zaključila z besedami: »Postanimo res zeleni, da bodo še drugi zeleni od zavisti! Ločujmo še naprej, da ne bodo arheologi kasneje v prihodnosti mislili, da so bili mobilniki valuta.«

Več: 21. april 2017 – Konferenca »Navade potrošnikov pri ravnanju z odpadki«