Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

Vlada RS je 2. julija 2020 sprejela dva sklepa na področju odpadnih nagrobnih sveč, in sicer:

1. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, po katerem so deleži določeni:

  • za družbo PRONS d. o. o. 26,43 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o. 36,94 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o. 6,01 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o. 30,62 %.

2. Sklep o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019, po katerem so deleži določeni:

  • za družbo PRONS d. o. o., 42,57 odstotka,
  • za družbo SVEKO d. o. o., 31,91 odstotka,
  • za družbo ZEOS, d. o. o., 12,07 odstotka,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o., 13,45 odstotka.

Več: