E-cikliraj delavnice na OŠ Trebnje

OŠ Trebnje smo 20. septembra naredili dve delavnici E-odpadki in naše okolje ter jim tako približali lokacije uličnih zbiralnikov.

Mladina se je pogovarjala o zmanjševanju vpliva e-odpadkov in odpadnih baterij na okolico in se učila pravilnega ravnanja z njimi preko različnih tehnik: izdelave plakata, sodelovanja v kvizu in izmišljanjem sloganov - stavkov, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Zamislili so si naslednje:

  • E-smeti pobiraj in jih E-cikliraj, odpelji jih na e-zbirališče in ne na divje odlagališče!
  • E-odpadke moramo ločevati in z njimi pravilno e-ravnati.
  • E-cikliraj in e-odpadke pobiraj.
  • Misli zeleno, misli e-ciklaža.
  • Recikliraj, ne umiraj.
  • Jou, prjatu E-cikliraj in vsem drugim raj odpiraj!

Zelo zavzeti učenci so bili nad drugačnim poukom, kot so ga vajeni, navdušeni in so obljubili, da bodo dobljene informacije posredovali tudi vsem v svojih družinah.