E-transformer v Velenju

Na OŠ Nazarje smo 19. aprila sodelovali v okviru izvedbe njihovega tehniškega dne.

PUP Saubermacher d.o.o. so izvedli tri predavanja za učence od 6-9. razreda na temo ločeno zbiranje odpadkov, mi pa smo predstavili naš E-transformer.