Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve

Gre za dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.

Ta informacija je zelo pomembna za vse zavezance za plačilo okoljske dajatve.

Elektronsko vlaganje omenjenih dokumentov nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za posamezno okoljsko dajatev in nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

  • možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino,
  • in neodvisno od geografske lokacije,
  • hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obračunov (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
  • vlaganje popravkov obračunov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek,
  • vpogled v register in evidenco predloženih obračunov,
  • prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev.

V letu 2018 bo predvidoma omogočena elektronska izmenjava podatkov tudi za ostale okoljske dajatve.

Vir...