Evropski teden zmanjševanja odpadkov se letos osredotoča na nevarne odpadke

V Evropski uniji nastane 100 milijonov ton nevarnih odpadkov na leto, kar petina vseh odpadkov nastane v gospodinjstvih. Na osebo jih tako nastane kar 200 kg na leto.

V Sloveniji je v preteklem letu količina nevarnih odpadkov narastla za kar 10 odstotkov, kar je deloma posledica uspešnega ločenega zbiranja odpadkov, potrebno pa je ojačati tudi prvi dve prioriteti na področju ravnanja z odpadki - osredotočiti se na njihovo preprečevanje in ponovno uporabo.

Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Opremljeni so s simboli za nevarne snovi, ki sporočajo, da so te snovi eksplozivne, strupene ali nevarne – vsebujejo pa jih številni izdelki, ki jih kupujemo in uporabljamo vsakodnevno, na primer kozmetika, barve, topila, odpadna motorna olja, baterije in akumulatorji in drugi, ki jih še vedno prepogosto odvržemo, po tem ko se nam zdi, da so odslužili svojemu namenu, in kupimo nove, še preden pomislimo o uporabi alternativ.

Takšen odnos moramo spremeniti. Število nevarnih odpadkov lahko zmanjšamo tako, da se trudimo preprečiti njihov nastanek, tako da omejimo njihovo uporabo, ter ko je le mogoče, poiščemo okolju prijaznejše alternative.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, ki vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je v letu 2014 prejel nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, v leta 2015 pa je potekel pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov v Sloveniji koordinira Zbornica komunalnega gospodarstva v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. V Sloveniji se bo letos Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal med 17. in 25. novembrom 2018, s kar 71 akcijami pridružilo 41 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 12 komunalnih podjetij ter druge javne institucije, društva in podjetja. S prikazom boljših praks, informativnimi napotki in praktičnimi nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki so naslovili konkretne težave, ki predstavljajo izziv v domačih gospodinjstvih.

Družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj organizira v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov zbiralno akcijo starih aparatov in odpadnih baterij na izobraževalni ustanovi Biotehniški izobraževalni center - Živilska šola v Ljubljani.

Na šoli bodo v času od 19. do 25. novembra 2018 zbirali stare aparate in odpadne baterije, dne 22. novembra 2018 pa jih bo za en dan obiskal tudi E-transformer, multimedijski tovornjak družbe ZEOS, d.o.o., ki se na dan dogodka razstavi v pravo potujočo učilnico. Na strehi vozila je nameščena fotovoltaika, s pomočjo katere se v notranjosti predvaja video predstavitev, v notranjosti so predstavljeni tudi različni aparati in njihove komponente.

Dijake bo obiskala tudi maskota projekta z imenom ECI, pod streho vozila pa se bodo preizkusili tudi v zabavni ločevalni igri Odločuj in drugih poučnih aktivnostih.


 Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Tule pa najdete poseben priročnik RAZBREMENIMO OKOLJE STRUPENIH SNOVI - v njem je na preprost in razumljiv način predstavljeno, kaj sploh so nevarni odpadki, izpostavljeni pa so tudi tisti najpogostejši izdelki, ki jih uporabljamo vsak dan, pa se morda sploh ne zavedamo, da so škodljivi.