FURS objavil nove izdaje podrobnejših opisov okoljskih dajatev

Finančna uprava RS (FURS) je 11. avgusta objavila spremenjene dokumente s podrobnejšimi opisi, ki se nanašajo na okoljske dajatve za onesnaževanje: 

  • zraka z emisijo ogljikovega dioksida; 
  • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin; 
  • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže; 
  • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme; 
  • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum; 
  • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin; 
  • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; 
  • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

V večini dokumentov so dodani odgovori na dodatna vprašanja.

Vir: FURS
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/