Konvencija o živem srebru stopila v veljavo

Konvencijo je ratificirala tudi Slovenija maja letos (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/17). Prvo srečanje konference članic bo septembra v Ženevi.

Več: http://www.mercuryconvention.org/