Mobilkota predstavili bodočim Life prijaviteljem

V sredo, 23. maja 2018, smo sodelovali na Life podrobni delavnici, ki se je v organizaciji projekta Life Krepitev zmogljivosti zgodila na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani.

Na delavnici so organizatorji predstavili novosti razpisa LIFE in je bila namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE. Program delavnice je bil sestavljen iz dveh sklopov. V prvem so potekale skupne predstavitve za vsa področja. V drugem sklopu so istočasno potekale ločene predstavitve za posamezna področja: Okolje (ENV in GIE, ki naslavljajo okoljske prednostne teme), Narava (NAT in GIE, ki naslavljajo naravske prednostne teme) in Podnebni ukrepi (CCA, CCM, GIC).

Bodočim prijaviteljem smo bili na voljo s praktičnimi nasveti pri izvajanju Life projektov, zbrali pa smo tudi nekaj starih aparatov.