Mobilna akcija še delujočih in nedelujočih starih aparatov ter odpadnih baterij pred OŠ Domžale

V sredo, 13. februarja 2018, so na OŠ Domžale z mobilno akcijo še delujočih in nedelujočih starih aparatov ter odpadnih baterij spodbudili okoliške občane, da so prinesli svoje stare aparate, ki jih ne potrebujejo več, v mobilni zbiralnik, ki je bil na ta dan postavljen na dvorišču pred šolo.

Učenci, učitelji in drugi občani so v času 9 ur uspeli zbrati kar 380 kg malih aparatov, 105 kg velikih gospodinjskih aparatov, 150 kg TV in monitorjev, 160 kg računalnikov, 206 kg baterij in 13 kg sijalk ter tako skupaj zbrali kar 1.014 kg tovrstnih odpadkov. S tem so poskrbeli, da bodo le-ti odšli v reciklažo.