Mobilno zbiranje v Velenju z okolico

Odpadna električna in elektronska oprema nastaja v vsakem gospodinjstvu. Gre za aparate, ki sicer za delovanje potrebujejo elektriko ali baterije, vendar so se nam pokvarili ali enostavno postarali in jih več ne potrebujemo. Pogosto vsebujejo težke kovine in druge snovi, ki so ob nepravilnem rokovanju lahko za naravo zelo škodljive.

Tudi letos smo v mesecu juniju skupaj s PUP - Saubermacher d.o.o. zbirali e-odpadke v Šaleški in Zg. Savinjski dolini.

Krajani so lahko tako različne tovrstne odpadke, od majhnih baterij, preko prenosnih telefonov, fenov, mešalnikov in drugih gospodinjskih aparatov, do televizorjev, računalnikov, hladilnikov, pralnih strojev in podobnih velikih aparatov pripeljali na zbirna mesta v občinah Solčava, Šmartno ob Paki, Luče, Šoštanj, Ljubno, Gornji Grad, Velenje in Nazarje ter jih tam brezplačno oddali.

V sklopu mobilnega zbiranja na teh lokacijah so zbrali skupaj skoraj 4,5 ton starih aparatov.

Hvala!