Mobilno zbiranje Vrhnika

Mobilno zbiranje je spremljalo tudi nekaj naših ozaveščevalnih aktivnosti, prav tako pa tudi od KP Vrhnika. Občani so se tudi letos izkazali in v treh dneh je bilo skupaj zbranega 3420 kg OEEO.