Naš že tretji Life projekt se prične z novim letom

Ponosni smo, da smo že v tretje uspešno kandidirali na razpisu Life, in sicer s projektom Life Spodbujamo e-krožno, ki ga bomo pričeli izvajati leta 2020 in bo trajal do konca leta 2024. Gre za naravno nadaljevanje prejšnjih dveh projektov. Projekt pa cilja na spreminjanje potrošniškega obnašanja, tako posameznikov kot družbe v celoti.

Prispeval bo k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega gospodarstva (KG) in spodbujal prehod iz trenutnih linearnih sistemov uporabe e-opreme (kupi-uporabi-zavrzi) v okolju in družbi prijaznejši koncept KG. Omenjeni procesi servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter nakupa storitev ustvarjajo sistem zaprtega kroga, kjer ostajajo materiali dalj časa v obtoku ter tako omogočajo ohranjanje naravnih virov.

Poleg klasičnega informiranja in ozaveščanja potrošnikov in deležnikov pri ravnanju z EEO bo projekt preko inovativnih orodij, kot je potujoča popravljalnica uporabnikom povečal dostopnosti informacij in lokacij za uporabo elementov KG. Pripravili bomo celovita strokovna navodila ter odločitveni algoritem za razvrščanje EEO v proces ponovne uporabe, priprave za ponovno uporabo ali obnove komponent za rezervne dele. Z vzpostavitvijo mreže poenotenih prevzemnih mest (kotičkov za oddajo aparatov v ponovno uporabo) pri komunalnih podjetjih bomo preusmerili del e-odpadkov z odlagališč. Postavitev prve slovenske spletne platforme KG, kot stičišča komunikacije vseh deležnikov z virom informacij za serviserje, potrošnike, organizacije, forumom ter navodili za diagnostiko bo orodje za nadzor sprememb navad potrošnikov. Uvedba programa za razvoj in spodbujanje poslovnih modelov znotraj koncepta KG bo potekala skupaj s podjetniškimi pospeševalniki.

S problemom prevladujočega sistema ravnanja z e-opremo se bomo spopadli tudi s soorganizacijo garažnih razprodaj, izposojevalnic izdelkov in vzpostavitvijo centrov priprave na ponovno uporabo. Te projektne aktivnosti bodo odpravljale vzroke slabšega delovanja KG in omogočale lažje doseganje ciljev EU zakonodaje.

Tako bomo postali eden izmed prvih v Sloveniji, ki se bomo na področju, ki ga pokrivamo, lotili vseh elementov krožnega gospodarstva in tako postali na področju varovanja okolja in našega zdravja še bolj produktivni ter s tem konkurenčni v evropskem pogledu.