Akcija ODPADNO JE UPORABNO 2015/2016

Eden od sklopov natečaja je tudi izdelava priročnega zbiralnika za dom za zbiranje odpadnih malih električnih aparatov in baterij. Svoj izdelek fotografirajte in dodajte na našo facebook stran www.facebook.com/eodpadki/.
Med vsemi fotografijami, ki bodo oddane do vključno 11. marca 2016, bo komisija izbrala in nagradila najboljši izdelek v naslednjih kategorijah:

  • zbiralnik za odpadne male aparate,
  • zbiralnik za odpadne baterije in
  • zbiralnik za odpadne sijalke.

Spustite svojo domišljijo na plan in ustvarite eko zbiralnike.

Več na: www.saubermacher-komunala.si/si/info-za-javnost/sodelovanje-z-viz/natecaj-odpadno-je-uporabno-20152016