Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

Uredba nadomešča veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Razlogi v spremembi predpisa so v poenotenju s predpisom o OEEO in s predpisom o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter v poenotenju in ažuriranju postopka vodenja evidenc, prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa).

Vir: MOP