Novi deleži izpolnjevanja obveznosti

Skupni deleži za vse nosilce so po novem naslednji:

  • za nosilca skupnega načrta ZEOS, d.o.o., 60,58 %,
  • za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d.o.o., 17,84 %,
  • za nosilca skupnega načrta TRIGANA d.o.o., 14,22 %,
  • za nosilca skupnega načrta SLOPAK d.o.o., 7,14 %,
  • za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d.o.o., 0,22 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1548