Ob 1. novembru o nagrobnih svečah

Odpadne nagrobne sveče se prevzame v okviru skupnih shem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Leta 2016 smo v naši shemi zbrali 194.300 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Prevzete sveče se predeluje in reciklira v Sloveniji. Do sredine letošnjega leta sta navedeno predelavo izvajali dve podjetji, in sicer Plastkom iz Jesenic ter Eko Plastkom iz Ljutomera. Zadnji je v letošnjem juniju utrpel požar, po katerem se še ni reaktiviral. Zaradi navedenega se v drugi polovici letošnjega leta predelava odpadnih nagrobnih sveč izvaja izključno na Jesenicah. To povzroča kar velike probleme, saj navedeni obrat nima zadostnih kapacitet za količine vseh odpadnih nagrobnih sveč v Sloveniji. To povzroča tudi zaostanke pri prevzemanju.

Iz procesa obdelave sicer nastaja več različnih frakcij (parafin, različne vrste plastik, baterije, …), ki se jih procesira v nadaljnje postopke izdelave produktov/materialov oziroma odpadne baterije v obrate za obdelavo tovrstnih odpadkov.

Zmanjšanje količine tovrstnih odpadkov z grobov je možno samo s spremembo navad državljanov za kar pa je potrebno dolgo časovno obdobje in konstantno ozaveščanje o navedenem in o tem, da je potrebno s temi odpadki ravnati okolju prijazno, če pa že nastajajo, pa jih je potrebno odlagati v za to namenjene zabojnike, ki se nahajajo na vsakem pokopališču.

Kratek ozaveščevalni video o odpadnih nagrobnih svečah