Objavljen seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev - Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2019.

Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EE opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi, za poročevalsko obdobje od 1. januarja letos dalje.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE opremo ter prenosne baterije in akumulatorje v promet v Sloveniji in je proizvajalec EE opreme, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EE opremo ali proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev. 

Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2019 vsebuje, glede na zadnji predhodno objavljeni iz leta 2018, naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak, pri čemer ne gre za EE opremo skladno z njeno osnovno opredelitvijo,
  • dodanih je bilo enainpetdeset tarifnih oznak za proizvode, ki do sedaj niso bili vključeni v seznam,
  • seznam namesto predhodnih desetih (1-10) razredov vsebuje šest (1-6) razredov EE opreme, v skladu s predpisom o odpadni EE opremi.

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pomoč pri uvrščanju posameznih proizvodov v 6 razredov EE opreme pripravilo smernice »Uvrščanje električne in elektronske opreme (EEO) v 6 razredov EEO«.

* * * 

Več informacij:

  • objavljen Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za 2019 in prikaz sprememb seznama glede na predhodni seznam iz leta 2018;
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS št. 84/18);
  • Smernice »Uvrščanje električne in elektronske opreme (EEO) v 6 razredov EEO«;
  • dodatne informacije: Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe, tel.: 01 478 73 62, e-pošta: peter.tomse(at)gov.si.

Vir: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8846/