Obveznost poročanja o embalaži, dani v promet v letu 2018

Več o tem: http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041074-2703%20poro%c4%8danje%20embala%c5%bea%202018.pdf