Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o električni in elektronski opremi

Več: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8203/