Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

S predlaganim zakonom pa se dopolnjuje in spreminja tudi tretji odstavek 162. člena Zakona o vodah o določanju namena porabe sredstev Sklada za vode.

Celoten osnutek najdete na: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8990/.

Do 5. julija 2019 vse vabijo k oddaji pripomb in predlogov v zvezi z osnutkom, in sicer na e-naslov: gp.mop@gov.si.