Postali člani Evropskega združenja EucoLight

Glavni cilj je izboljšanje zakonodaje, ki vpliva na ravnanje z odpadnimi sijalkami in učinkovitejše zbiranje in recikliranje odpadnih sijalk.