Povabilo k oddaji ponudbe

Družba ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1321 Ljubljana Črnuče

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izdelavo 

ZBIRALNIKOV ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

Kontaktna oseba s strani naročnika je:
- ga. Branka Biček Bizant, telefon 01/ 366 8561, branka.bicek@zeos.si
- g. Uroš Škapin, telefon 01/ 366 8509, uros.skapin@zeos.si

Priloge:
Razpisna dokumentacija
Grafična podoba zbiralnika

S spoštovanjem.                    

PODALJŠANJE ROKA ODDAJE IN ODPIRANJA PONUDB

Novi rok za oddajo ponudb za izdelavo uličnih zbiralnikov za odpadno električno in elektronsko opremo je 3. 9. 2019 ob 14.00 uri. Ustrezno se podaljša tudi datum pregleda prejetih ponudb in sicer bo potekal dne 3. 9. 2019 ob 14.30 uri.

Navedeni roki so popravljeni tudi v razpisni dokumentaciji.