Septembrsko mobilno zbiranje

V mesecu septembru smo imeli kar tri mobilna zbiranja.

Skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. smo v soboto 8. septembra izvedli še letošnje zadnje zbiranje s to komunalo, in sicer v občini Grosuplje.

Na 17-ih lokacijah smo zbrali 1.500 kg malih aparatov, 1.410 kg televizorjev in monitorjev, 790 kg velikih aparatov in 580 kg hladilno-zamrzovalnih aparatov. Skupaj smo tako zbrali kar 4280 kg tovrstnih odpadkov.

11. in 12. septembra 2019 smo skupaj s Komunalo Kočevje d.o.o. izvedli zbiralno-ozaveščevalno akcijo s šolami, obiskal jih je tudi mobilni zbiralnik z ozaveščevalnimi aktivnostmi. Učenci so zbrali tudi nekaj starih aparatov, in sicer 325 kg.

Loška komunala d.d., Škofja Loka in občina Škofja Loka pa sta se odločili, da uspešno spomladansko akcijo ponovita tudi v jeseni. Tako smo na Kapucinskem trgu v Škoflji Loki zbirali stare nedelujoče in še delujoče aparate, ki se jih je nabralo za 890 kg.

Hvala vsem za sodelovanje!