Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

Proizvajalec sveč mora te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji. Obveznosti lahko izpolni sam ali skupaj z drugimi proizvajalci tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja s temi svečami, katerega izvajamo tudi mi.

Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 pa so: za družbo PRONS d. o. o. 44,64 odstotka, za družbo SVEKO d. o. o. 30,82 odstotka, za družbo ZEOS, d. o. o. 10,63 odstotka, za družbo INTERSEROH d. o. o. 13,91 odstotka.

Vir: Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)