Slovenski otroci dobro poznajo e-odpadke (projekt AWARE)

Kot zunanji sodelavec pri projektu AWARE smo tudi v Sloveniji izvedli eko delavnice za otroke, s pomočjo katerih smo jih predstavili e-odpadke in pravilno ravnanje z njimi.

V družbi ZEOS, d.o.o. iz Slovenije se že 15 let ukvarjamo s pravilnim ravnanjem z e-odpadki in odpadnimi baterijami. Skrbimo, da čim več teh odpadkov konča na pravih mestih. V ta namen neprestano organiziramo ozaveščevalne dogodke. Za začetek šolskega leta 2020/2021 smo pripravili zanimive brezplačne eko delavnice za osnovne šole. Izvajali smo jih v sklopu našega projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki in finskega projekta AWARE. Zaradi nestabilne situacije glede korone smo šolam ponudili izvedbo delavnic na tri načine: fizično na šoli, preko spleta (oboje vodeno s strani našega predstavnika), v kolikor pa nobena od teh možnosti ni bila na voljo, pa smo šolam ponudili gradiva z navodili za izvajanje delavnic. Na eko delavnici smo se pogovarjali o tem, kako pravilno ravnati s starimi aparati in odpadnimi baterijami, predvsem pa zakaj je to pomembno. Obdelali smo še veliko drugih vsebin, ki so nepogrešljiv del pravilnega ravnanja z odpadki.

Povabilo za izvedbo delavnic smo konec avgusta 2020 poslali cca. 50-in osnovnim šolam, od tega smo dobili prijavnice na delavnice s strani 12 osnovnih šol. Ker je vsaka šola želela več delavnic za več razredov (ponekod tudi 40 delavnic na šolo) smo morali narediti seznam izvedbe za tekom celega šolskega leta, saj imamo samo enega predavatelja.

Način izvedbe delavnic

Delavnice so se večinoma izvajale na šolah (dokler so bile le-te odprete), kasneje ko je pričel veljati pouka na daljavo pa nekaj tudi preko spleta, trajale so po dve šolski uri, med predavanjem so učenci reševali tudi naloge, ki so jih potem skupaj s predavateljem prediskutirali, učenci pa so dobili tudi domačo nalogo in vprašalnik. Z eno šolo smo zmenjeni tudi tako, da smo jim samo poslali gradivo in bodo delavnico izvedli učitelji sami (je še niso).

V letošnjem letu smo izvedli 14 delavnic in tako informirali 336 otrok.

Izkušnje z delavnic

Delavnice so bile tako na terenu kot preko spleta pozitivno sprejete, tako s strani našega predavatelja kot s strani učencev. Učenci so bili zainteresirani in so radi sodelovali. Vsebina se jim je zdela zanimiva, predvsem dejstva o tem, kaj aparati vsebujejo (zlato itd.). Všeč so jim bile primerjave s številkami in delavne naloge, predvsem mlajšim. Predavatelj ima s področja tovrstnih izobraževanj že veliko kilometrine, zato so bile vse izvedbe dobro izpeljane, predavatelj pa je bil zelo vesel, da je lahko skupinam ponudil malo drugačno vsebino kot do sedaj.

Zaradi šolanja na daljavo so šole iz tedna v teden postajale bolj preobremenjene, zato so pričele spletne delavnice v začetku novembra 2020 odpovedovati, dogovorjeni smo, da jih bomo izvedli v njim bolj primernem času, predvidoma prihodnje leto. Predvsem so odpovedovali delavnice za nižje razrede, ki so manj primerni za spletno delo.